Výchova s rozumem

Amos centrum

Koncepce tohoto projektu vychází z učení J. A. Komenského učení hrou, prožitkem a také dobrým vzorem. Kladu důraz na individuální práci s dětmi, jejich všestranný rozvoj a objevování jejich potenciálu. Podporuji vzájemnou spolupráci a samostatnost dětí při hrách i řešení situací a úkolů.

Centrum je zaměřeno na děti předškolního a mladšího školního věku. Pomocí her, kooperativního učení, prožitkové metody a především uplatněním vlastní individuality zde děti rozvíjí svůj talent, vědomosti a dovednosti na základě vlastních získaných poznatků. Děti zde získají zdravé sebevědomí a základy pro celoživotní vzdělávání založené především na vnitřní motivaci. 

V centru AMOS se také věnuji rozvoji komunikačních dovedností a logopedické prevenci. Podporuji výuku anglického jazyka. Pořádám zajímavé přednášky s odborníky v oblasti zdraví, výchovy a vzdělávání dětí.

Okénko k nahlédnutí do centra AMOS