Výchova s rozumem

Kurzy

Kurzy pro rodiče Kurzy pro rodiče Kurzy pro pedagogy Kurzy pro pedagogy Individuální konzultace Individuální konzultace

Kurzy pro rodiče předškoláka

Jako zkušený pedagog si uvědomuji, jak důležitou roli hraje výchova a vzdělávání dětí v předškolním věku. Ta je v současné době často delegována především na mateřské školy a mnozí rodiče ji považují za dostatečnou. Ovšem zásadní roli má právě rodina a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Pro malé děti jsou totiž matka a otec těmi nejdůležitějšími vzory. Bohužel, dnešní uspěchaná a přetechnizovaná doba nás od této podstaty odvádí. To mě přivedlo k pořádání seminářů, workshopů a zážitkových pobytů pro rodiče a rodiny s dětmi. To vše ve spolupráci se zajímavými hosty z oboru vzdělávání, psychologie, zdraví apod. Společně najdeme cestu pro vědomé rodičovství, které umožní dětem prožít plnohodnotné dětství

Semináře pro pedagogy z mateřských škol

Na svých seminářích pro pedagogy z mateřských škol nabízím metodiky vzdělávacích tematických celků zpracovaných v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) doplněné alternativními metodami. Semináře jsou zaměřené především na praxi a fungují formou workshopů. Na seminářích získáte spoustu zajímavých materiálů a rozšíříte si své metodické zásobníky výchovných a vzdělávacích činností pro děti. Především však máte příležitost sdílet vlastní praxi s ostatními pedagogy. Semináře jsou vhodné nejen pro začínající učitelky, které teprve získávají praxi v práci s malými dětmi, ale i pro všechny pedagogy, kteří si rádi obohatí své dosavadní zkušenosti.

Individuální konzultace

Pokud na své cestě ve vztahu k dětem narazíte na problémy, se kterými si nevíte rady ať již jako rodič nebo pedagog, nabízím Vám individuální konzultace, které si předem domluvíme telefonicky na čísle 776 092 039 či přes email klaudie.neterdova@seznam.cz