Výchova s rozumem

Reference a ohlasy

Paní Neterdová je skvělý pedagog a úžasný člověk. Obě naše děti učila od 2 let a když vedete takové drobečky do neznámého prostředí a oni si jej hned zamilují tak není lepší důkaz o její profesionalitě a přístupu k dětem. Její vztah k dětem je opravdový a děti na její společnost vzpomínají vždy s radostí a dotazy, kdy se zase uvidíme. Vřele doporučujeme!

Adela a David Kratochvílovi

Během svého studia Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové jsem měla možnost absolvovat praxi v mateřské škole pod vedením Klaudie Neterdové. Pro mě, jako začínající učitelku, bylo velkým přínosem vidět ji při práci a mít možnost se od ní učit. Poskytla mi cenné rady z praxe, má skvěle zpracovanou metodiku, je znát, že své práci rozumí a vykonává ji s láskou. Klaudie má velice laskavý, respektující přístup k dětem. Ve třídě panovala pohoda a příjemná atmosféra. Bylo cítit, že mezi dětmi a jejich paní učitelkou je krásný vztah, a že děti chodí do školky s radostí. Z pohledu matky bych si pro své dítě přála právě takovou paní učitelku.

Bc. Jana Prokopová

S Klaudií jsem pracovala v mateřské škole několik let jako její nadřízená i kolegyně. Její pedagogická činnost je na vysoké úrovni. Uplatňováním metody prožitkového a kooperativního učení hrou se ji úspěšně daří plnit cíle výchovy a vzdělávání předškolních dětí v souladu s Rámcově vzdělávacím programem vydaným MŠMT. Svou činností a propracovanou metodikou podporuje vnitřní motivaci každého dítěte, rozvíjí jeho potenciál a uplatňuje individuální přístup ke každému dítěti. Svou práci vnímá jako své poslání. Proto je i její lektorská činnost velkým přínosem nejen pro pedagogy z mateřských škol, ale i pro rodiče dětí předškolního věku.

Štěpánková Š.

Věřím, že centrum AMOS je pro děti báječným místem. Obě moje děti znají paní Klaudii jako milovanou učitelku z MŠ (synka provedla celým předškolním věkem), já sama se za za její profesní i lidské kvality ráda zaručuji. Přeji centru hodně úspěchů a prima klienty.

Zuzana Mikocziová